Nie bądź obojętny-ZAREAGUJ

Ulotka informacyjna o treści jak należy postępować w przypadku nietypowych zdarzeń.

Szanowni Państwo!

Ostatnie wydarzenia w Londynie przypominają nam o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na wszelkie nietypowe zachowania ludzi lub znajdujące się w dziwnych miejscach, pozostawione bez opieki paczki i pakunki.

Jeśli w miejscu publicznym, na imprezie czy zakupach zauważysz:

 • podejrzanie lub dziwnie zachowujące się osoby,
 • pozostawioną, porzuconą paczkę lub przedmiot,
 • samochód budzący twoje podejrzenia,
 • lub znajdziesz się w innej niecodziennej sytuacji

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY
Z A R E A G U J  ! ! !

   • zgłoś o tym służbom porządkowym, które znajdują się na miejscu,
   • jeśli to niemożliwe zadzwoń:
    • 997 - Policja
    • 998 - Straż Pożarna
    • 999 - Pogotowie Ratunkowe
    • 112 - Telefon alarmowy

Można zadzwonić również do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody pod bezpłatny nr 0 800 163 136.

Właciwe służby, tak jak zawsze, będą czuwać nad naszym bezpieczestwem. Tym bardziej, że na świecie pojawiły się nowe zagrożenia. My także musimy nauczyć się na nie reagować.

ZAWSZE wykonuj polecenia służb porządkowych i ratowniczych.

(Na podstawie ulotki informacyjnej Centrum Zarządzania Kryzysowego UW w Opolu)

Przewiń do góry