Ochrona przed powodzią - jak się do niej przygotować

Informacje dla ludności o zagrożeniu powodziowym. Jak postępować po ogłoszeniu alarmu i w czasie powodzi. Informacje, ważne telefony. Serwisy meterologiczne.

Powódź w Gminie CisekGmina Cisek położona jest na lewym brzegu rzeki Odry, w jej starej pradolinie i bezpośrednio przylega do niej na odcinku 26 km. Dlatego też zjawisko powodzi w nadodrzanskich miejscowościach Gminy występuje dość często. Społeczność tych wsi przyzwyczajona jest jednak do takiego zachowania się Odry i skutecznie broni się przed jej ekstremalnym działaniem. Władze Gminy kierujące obroną, wytworzyły w miejscowym społeczeństwie wolę solidarnego działania na rzecz walki z żywiołem i pomocy sąsiedzkiej. Każdy zna tu swoje miejsce i obowiązki, gdy trzeba, angażuje się w obronę i pomoc poszkodowanym. Tylko takie wspólne działania mogą zminimalizować rozmiar ewentualnych strat i skutków powodzi. Stąd tak ważna jest świadomość społeczna, profilaktyka i wiedza dotycząca przygotowania się do zjawiska powodzi jak i postępowania w czasie jego trwania.

Dlatego poniżej zamieszczamy niezbędne informacje mające pomóc mieszkańcom naszej Gminy w czasie ekstremalnych zjawisk powodziowych.

  PRZYGOTOWANIE SIĘ DO POWODZI I PROFILAKTYKA

 

 • PDFUlotka informacyjna (105,14KB) - ulotka informacyjna
  W celu ograniczenia szkód powodziowych oraz uniknięcia zagrożenia własnego życia niezbędne jest, aby każdy mieszkaniec zagrożonego obszaru dobrze przygotował się do powodzi.
 • OderRegio - strona internetowa
  Międzynarodowa strategia ochrony przed powodzią oraz prewencja przeciwpowodziowa podstawą do skutecznej ochrony przeciwpowodziowej w obszarze dorzecza Odry (Niemcy, Polska, Czechy).

  JAK POSTĘPOWAĆ W CZASIE POWODZI

 

 • Gminna instrukcja - jak postępować w czasie powodzi - w opracowaniu
 • Serwisy meteo i powodziowe
  Jeśli posiadasz dostęp do internetu - zajrzyj na strony internetowe serwisów meteorologicznych i powodziowych. Zawarte tam informacje będą Ci pomocne w podjęciu stosownych działań.
 • _pozycjamenu127_
  Aktualne informacje o stanie wód rzeki Odry oraz bieżące zarządzenia i komunikaty w czasie zagrożenia powodzią.
Przewiń do góry