Apel do ludności

Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ptasiej grypy.

Ptasia grypa jest zakaźną i zaraźliwą chorobą ptaków, jednak wg ostatnich doniesień mogą nią zakażać się również ludzie. Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków.
Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne i zróżnicowane.
Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to depresja,  gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków,  silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka.
Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów.
Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń,  sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

Mając na uwadze powyższe informacje Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii prosi o zachowanie ostrożności w kontakcie z dzikim ptactwem a zwłaszcza:

  1. nie dotykanie zwłok padłych ptaków, piór i pozostałości martwych ptaków,
  2. nie dotykanie żywych  ptaków dzikich,
  3. w przypadku stwierdzenia  padłych ptaków dzikich zwłaszcza ptaków wodnych oraz drapieżników a także masowych padnięć innych ptaków zgłosić ten fakt  do straży miejskiej, policji,  lekarza weterynarii lub urzędu,

W przypadku kiedy już doszło do kontaktu ze zwłokami padłych ptaków należy bezwzględnie ręce umyć wodą z mydłem.
Jednocześnie Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że spożywanie mięsa drobiu po jego ugotowaniu lub usmażeniu a także gotowanych jaj jest w pełni bezpieczne dla zdrowia ludzi. Należy jednak pamiętać aby mięsa i jaj nie kupować z niewiadomych źródeł pochodzenia.
Równocześnie apelujemy do włascieli drobiu aby w okresie zagrożenia do odwołania, drób domowy był przetrzymywany w pomieszczeniach zamkniętych, karmiony i pojony również w tych pomieszczeniach, ma to na celu niedopuszczenie do kontaktu drobiu domowego z ptactwem dzikim.

Opolski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
/-/
Kazimierz Dubiński

ZOBACZ również : Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii

Przewiń do góry