Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące lotów gołębi pocztowych

w aspekcie aktualnego zagrożenia wystąpienia grypy ptaków.

Warszawa, dn. 10 marca 2006r.

Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii
w sprawie postępowania z gołębiami pocztowymi
w aspekcie aktualnego zagrożenia wystąpienia grypy ptaków.

Obecne dane na temat wrażliwości gołębi na grypę ptaków świadczą, że gatunek ten jest stosunkowo odporny na zakażenie wirusem. Jednakże wydaje się, że gołębie mogą ulegać zakażeniu i stać się rezerwuarem wirusa. Informacje z Tajlandii, Federacji Rosyjskiej i Turcji sugerują, że dzikie gołębie mogą zarazić się grypą ptaków i choroba ta może być dla nich śmiertelna, oraz mogą przyczyniać się do roznoszenia choroby.

W świetle obecnej sytuacji, gdy prawie codziennie przychodzą doniesienia o nowym wykryciu wirusa H5N1 u dzikiego ptactwa w krajach Unii Europejskiej, należy stosować się do następujących zaleceń odnośnie gołębi pocztowych:

  • Gołębie mogą być wypuszczane na loty treningowe jedynie w najbliższym sąsiedztwie gołębnika, pod warunkiem, że są karmione i pojone w zamkniętym pomieszczeniu.
  • Loty treningowe gołębi pocztowych nie mogą odbywać się na obszarach objętych restrykcjami nałożonymi w związku z wystąpieniem grypy ptaków u dzikich ptaków lub u drobiu, na których wszystkie ptaki także gołębie powinny być trzymane w zamknięciu.

GŁOWNY LEKARZ WETERYNARII
/-/ Krzysztof Jażdżewski

Przewiń do góry