Komunikat Wójta w sprawie podejmowania działań zapobiegawczych

przed rozprzestrzenianiem się wirusa ptasiej grypy

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY CISEK
z dnia 23 lutego 2007 roku

w sprawie podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem się wirusa ptasiej grypy.

W styczniu i lutym obecnego 2007 roku, na terenie państw Unii Europejskiej i obszarze Rosji wykryto wśród ptactwa ogniska chorobowe ptasiej grypy. Potwierdzone przypadki obecności wirusa H5N1 na kontynencie uzasadniają potrzebę ponownego podjęcia działań zapobiegawczych przed zbliżającym się okresem zwiększonego ryzyka rozprzestrzeniania się tej choroby. Konieczne jest respektowanie aktualnych zaleceń krajowych służb weterynaryjnych i sanitarnych w celu zwalczania zagrożenia dla ptaków hodowlanych, a przede wszystkim uniknięcia zakażeń wirusem ptasiej grypy wśród ludzi.

W związku z powyższym proszę wszystkich mieszkańców gminy o podejmowanie działań eliminujących zagrożenie poprzez:

  • bieżące korzystanie z informacji o "ptasiej grypie" zamieszczanych na stronach internetowych gminy oraz przekazywanych w ulotkach informacyjnych i lokalnych mediach (prasa, radio, telewizja),
  • zapobieganie zakażeniu się wirusem poprzez stosowanie codziennej higieny osobistej i obróbki termicznej drobiu przeznaczonego do spożycia,
  • przetrzymywanie ptactwa domowego w zamknięciu lub na ogrodzonej wolnej przestrzeni ograniczającej kontakt z dzikim ptactwem oraz karmienie i pojenie ptaków w pomieszczeniach zamkniętych,
  • powiadamiania służb weterynaryjnych o padłych dziko żyjących ptaków,
  • stosowanie środków indywidualnej ochrony adekwatnie do zagrożenia, w szczególności przez osoby mające bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie,
  • powiadamianie Gminnego Centrum Reagowania o zaistnieniu zdarzeń mogących powodować zagrożenie wirusem ptasiej grypy wśród ludzi.

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Przewiń do góry