Zarys historii OSP Przewóz i galeria zdjęć

OSP Przewóz

Krótki zarys historii OSP w Przewozie

W 1931 roku pojawiła się idea założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewozie. Zbierano ludzi, oraz kompletowano potrzebne dokumenty i 10 maja 1932 został powołany pierwszy zarząd oraz zatwierdzono statut dla OSP w Przewozie. W skład pierwszego zarządu weszli założyciele OSP w naszej miejscowości:

 • Prezes - Bulik Józef
 • Komendant - Duda Robert
 • II Komendant i Gospodarz - Chromik Jan
 • Sekretarz - Skaba Rajmund
 • Skarbnik - Zemelka Stanisław

Gmina przydzieliła im sikawkę konną o napędzie ręcznym, którą jeździli do pożarów, a także reprezentowali naszą OSP na zawodach pożarniczych zdobywając czołowe miejsca. Sikawka była garażowana w gospodarstwie p. Franicy. W latach 1939 - 1945 nasza jednostka była  bardzo osłabiona, ze względu na działania wojenne  na tych terenach. Jednak zaraz po wojnie zaczęto odbudowywać jej świetność i mobilność oraz przeznaczono mały budynek w centrum wsi, obok zbiornika przeciwpożarowego, na garaż dla sikawki konnej. 
Jest rzeczą niezwykle trudną odtworzyć cała historię naszej OSP, ponieważ cała dokumentacja uległa zniszczeniu podczas największej powodzi, jaką nawiedziła nasza wieś w 1997 roku. Z tego, co udało mi się ustalić na podstawie opowiadań starszych druhów, nasza sikawka konna funkcjonowała do lat siedemdziesiątych. Pożar w gospodarstwie Rity i Anny Depta był gaszony ostatni razi przy użyciu ręcznej sikawki konnej. W latach siedemdziesiątych nasza OSP otrzymała przyczepę pożarniczą do przechowywania i przewożenia sprzętu ochrony przeciw pożarowej, zaczepianą za traktor, która służyła w naszej jednostce do 2004 roku. W 1986 roku na zebraniu wiejskim podjęto uchwałę o przystąpieniu do budowy remizy OSP w Przewozie. Powołano społeczny komitet budowy, w którego skład weszli strażacy oraz mieszkańcy wsi. Za zebrane pieniądze od mieszkańców wsi, środków z budżetu gminy oraz dochodów z organizacji imprez zakupiono materiały budowlane. Wszystkie te prace były wykonywane w czynie społecznym przez mieszkańców wsi. W latach dziewięćdziesiątych prace przy budowie wstrzymano, z uwagi na brak środków finansowych. W późniejszym czasie dokończono tylko boksy garażowe dla OSP. Nastały czasy zastoju w naszej OSP. Pesymistyczne myśli niektórych druhów, a także chwilowy brak perspektyw, skłaniały druhów do rozwiązania OSP w Przewozie. W 2001 roku podczas zebrania sprawozdawczo – wyborczego rozważano likwidację OSP w Przewozie, ze względu na brak działaczy, słabą mobilność jednostki spowodowaną złym zarządzaniem. Ochotnicza Straż Pożarna w Przewozie potrzebowała kogoś, kto swoim zaangażowaniem i wiarą w sukces porwie resztę do działania, na rzecz ochrony przeciwpożarowej naszej wsi. Na zebraniu sprawozdawczym w 2002 roku wybrano nowego prezesa, został nim sołtys wsi Erwin Reinhart. Od tego czasu nasza jednostka zaczęła się dynamicznie rozwijać, druhowie byli kierowani na szkolenia, wzrosła mobilność i chęć działania, zostały realizowane dalsze prace przy boksach garażowych. Wójt gminy doceniając nasze działania przekazał nam w 2004 roku lekki samochód pożarniczy ŻUK. W 2005 roku z funkcji naczelnika OSP zrezygnował Hubert Bulik, ale został kierowcą i gospodarzem OSP. Funkcję naczelnika OSP w Przewozie objął Robert Kirchniawy. Prezes i naczelnik tworzyli zgrany zespół, pod ich przywództwem jednostka zaczęła się rozwijać, stała się jedną z czołowych w gminie, pod względem, wyszkolenia, ilości członków i mobilności. Jednak w 2006 roku prezes Reinhart musiał zrezygnować z funkcji, ponieważ wyjechał na zachód za pracą. W 2006 roku na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym powołano nowy zarząd w składzie:

 • Prezes – Henryk Pilich
 • Naczelnik – Robert Kirchniawy
 • Wiceprezes – Erwin Reinhart
 • Z-ca naczelnika – Hubert Kirchniawy
 • Skarbnik – Krzysztof Mika
 • Sekretarz – Jan Malik
 • Gospodarz – Hubert Bulik
 • Członek zarządu – Piotr Ryborz
 • Członek zarządu – Piotr Długosz

W 2006 roku z inicjatywy naczelnika Roberta Kirchniawy postanowiono odbudować kompletnie już zniszczoną sikawkę konną, było to trudne zadanie jednak jak się okazało możliwe do zrealizowania. Włożono w to wiele wysiłku, i poświęcono nie jeden wieczór, aby 15 lipca móc ją zaprezentować na powiatowych zawodach sikawek konnych w Łanach. Był to nasz udany debiut, mimo, że nie znaleźliśmy się dopiero na 4 miejscu. Zostaliśmy uhonorowani pucharem komendanta PSP w Kędzierzynie – Koźlu, za to jak powiedział w uzasadnieniu: „Dla jednostki, która dokonała rzeczy prawie niemożliwej i bardzo trudnej. Za to, że z kawałka złomu zrobili coś pięknego. Coś, co funkcjonuje przynosząc satysfakcję i chlubę jednostce, a także przypomina o naszych przodkach oraz ich poświeceniu w akcji jak i na zawodach
Zdaje sobie sprawę, że ta bardzo krótka historia naszej jednostki niewiele mówi o niej, jednak to nie wielkie wozy strażackie i okazałe remizy świadczą o sile jednostki. O sile jednostki świadczą przede wszystkim ludzie gotowi do poświęceń i wyrzeczeń, a nasza jednostka takich ma. Liczy na dzień dzisiejszy 58 członków oraz 18 członków MDP chłopięcej i dziewczęcej.
W tym roku obchodzimy 75 lecie naszej OSP, z tej okazji naszej jednostce zostanie wręczony sztandar, ufundowany przez strażaków, mieszkańców wsi oraz licznych sponsorów.
Fakt, iż w tym roku możemy obchodzić tak piękny jubileusz, winniśmy podziękować Gminnemu Zarządowi OSP jak również Radzie Gminy i panu Wójtowi. To dzięki ich pomocy oraz wsparciu finansowemu, nasza jednostka może nadal istnieć, by służyć pomocą innym.

Galeria zdjęć
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Przewozie

Członkowie OSP Przewóz z lat 70-tych OSP Przewóz OSP Przewóz OSP Przewóz OSP Przewóz OSP Przewóz OSP Przewóz OSP Przewóz OSP Przewóz OSP Przewóz OSP Przewóz OSP Przewóz OSP Przewóz OSP Przewóz OSP Przewóz OSP Przewóz OSP Przewóz OSP Przewóz OSP Przewóz OSP Przewóz OSP Przewóz

Przewiń do góry