OSP Podlesie

Krótka histora jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu.

Około 1925 roku zawiązała się grupa strażaków - ochotników, których podstawowym sprzętem gaśniczym były wiadra, bosaki, drabiny, ... To wszystko zgromadzone było w drewnianej szopie za kaplicą Św. Jana. Od 1936 roku strażacy dysponowali już ręczną sikawką konną, która umieszczona była w tak zwanym "Prezonie". Niedługo potem, w czynie społecznym wybudowano strażnicę. Tam też od tej pory przechowywano zgromadzony sprzęt strażacki.
W kolejnych latach, za pieniądze zebrane w publicznych zbiórkach zakupiono używany samochód pocztowy marki "Mercedes". Przerobiono go na samochód strażacki.
W latach piećdziesiątych jednostka OSP pozyskała samochód marki "Lublin", a że był on większy od poprzedniego i nie mieścił się w istniejącej remizie, dokonano jej rozbiórki, a w to miejsce wybudowano nową - większą strażnicę z wieżą do suszenia węży. Budowę zakończono i oddano do użytku oraz poświęcono w 1957 roku. W tym też czasie na wyposażeniu jednostki dalej była jeszcze sikawka konna.
W gminnych zawodach strażackich w 1957 roku w grupie "Kr" strażacy z Podlesia zajęli I miejsce. Rok później zajęli I miejsce na szczeblu powiatowym, a w 1959 roku na zawodach wojewódzkich w Brzegu zajęli również I miejsce.
W 1964 roku obok szkoły w Podlesiu wybudowano w czynie społecznym zbiornik przeciwpożarowy.
Dwadzieścia lat później w 1984 roku, na wniosek strażaków przychylnie zaaprobowany przez władze gminne podjęto decyzję o budowie nowej strażnicy oraz zaplecza technicznego. Budowę zakonczono w 1986 roku przy wydatnej pomocy finansowej gminy oraz Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. Wtedy też oddano obiekt do użytku a uroczystość otwarcia nowej remizy była okazją do uhonorowania bardzo wielu podleskich strażaków odznaczeniami państwowymi i związkowymi oraz dyplomami uznania. W tym czasie jednostka posiadała samochód pożarniczy GBM-8 na podwoziu "Stara 25". Dodatkowym wyposażeniem jednostki była łódź ratownicza.
W 1988 roku jednostka zajęła II miejsce w przeglądzie operacyjno-technicznym  wyposażenia OSP typu "S" na szczeblu wojewódzkim.
Od 1994 roku przy jednostce działa również młodzieżowa drużyna. W 1995 roku postanowiono zakupić dla jednostki sztandar. Przeprowadzono zbiórkę pieniężną wśród mieszkańców wsi i przy finansowym wsparciu Urzędu Gminy zakupiono sztandar, który został poświęcony i wręczony strażakom w 1996 roku, w uroczystość 70-lecia powstania jednostki.
W 1997 roku, w wyniku straszliwej powodzi budynek strażnicy i znajdujący się tam samochód oraz sprzęt strażacki uległy zalaniu. 30-letni samochód pożarniczy nie nadawał się już do remontu i został złomowany. Mimo tego jednostka działa dalej i w gminnych zawodach pożarniczych w 1999 roku wystawia aż trzy drużyny.
W 2005 roku strażacy z Podlesia otrzymują samochód pożarniczy "ŻUK".

Przewiń do góry