Harmonogram wywozu odpadów

Harmonogram wywozu nieczystości stałych w gminie Cisek przez Firmę "REMONDIS"

HARMONOGRAM
wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Cisek
w 2009 roku.

 

REJON

Cisek, Bełk, Kobylice, Badaczów, Landzmierz, Sukowice, Steblów, Byczynica, Roszowicki Las,

Łany, Błażejowice, Miejsce Odrzańskie, Przewóz, Podlesie, Dzielnica, Płonia, Roszowice, Nieznaszyn

MIESIĄC

I

8*

22

-

2* piątek

15

29*

II

5*

19

-

12

26*

-

III

5*

19

-

12

26*

-

IV

2*

17 piątek

30*

9

23*

-

V

-

14

28*

7

21*

-

VI

-

12 piątek

25*

4

18*

-

VII

9

23*

-

2

16*

30

VIII

6

20*

-

13*

27

-

IX

3

17*

-

10*

24

-

X

1

15*

29

8*

22

-

XI

13* piątek

26

-

5*

19

-

XII

10*

23 środa

-

3*

17

31*

 * - oznacza wywóz odpadów dla umów co 4 tygodnie,

-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-

HARMONOGRAM
wywozu odpadów segregowanych w workach

na terenie Gminy Cisek w 2009 roku.

Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

PUSZKI i SZKŁO, PAPIER

6

-

3

-

26

-

21

-

15

-

10

-

PLASTIK

20

17

17

15
środa

12

9

7

4

1, 29

27

24

21

UWAGA! W lipcu 2011r. odbędzie się Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych 

-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-

Wywóz śmieci prowadzi: 

REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.
Zakład Kędzierzyn-Kożle
ul. Chrobrego 41, 47-200 Kędzierzyn Koźle 
tel.: 077/ 482 46 03, fax: 077/ 482 46 03,
e-mail:

Przewiń do góry