Współpracują z nami

 • Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach
  jest pierwszą i jedyną w swoim rodzaju ponadpartyjną inicjatywą polskich i niemieckich instytucji i organizacji, które połączyły swoje doświadczenia i umiejętności, swoje zasoby finansowe i ludzkie w jednym związku stowarzyszeń.Cel Domu to rozwój stosunków polsko-niemieckich i proces integracji Polski z Unią Europejską we współpracy z mniejszością niemiecką, poprzez budowanie społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju samorządności i decentralizacji, wielokulturowości i dialogu interkulturowego.
   
 • Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
  kadra specjalistów w Ośrodku oraz oddziałach powiatowych jest gotowa rozwiązać każdy problem związany z rolnictwem i jego otoczeniem, z ochroną środowiska i ekologią, biznesplanami i kredytami, pomocą unijną i zagadnieniami społecznymi wsi.
   
 • "Netkoncept.com" Aplikacje internetowe - Sp. J. z siedzibą w Opolu
  Czteroosobowy zespół wspólników. Tworzą produkty oraz usługi dopasowane do potrzeb i wymagań swoich klientów. Od 2001 roku specjalizują się w tworzeniu produktów i usług dla samorządów. W ofercie znajdują się m.in.: system obiegu dokumentów, rejestr korespondencji, elektroniczne biuro obywatela, aplikacje mobilne, system wspomagający zarządzanie kryzysowe, portale samorządowe, Biuletyn Informacji Publicznej, ePodatki, eNieruchomości, system informacji turystycznej oraz inne propozycje. Ich rozwiązania wspomagają pracę samorządu i komunikację z mieszkańcami..
   
 • Związek Rolników Śląskich
  Obszarem swego działania obejmuje rolników z terenu całego Śląska.Cel działalności to polepszanie sytuacji gospodarczej członków Związku, promowanie gospodarstw rolnych oraz podwyższanie i zapewnianie opłacalności tych gospodarstw w możliwie najszerszym zakresie.
Przewiń do góry