Urzędy, instytucje i sądy

Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolski Urząd Wojewódzki, Regionalna Izba Obrachunkowa ...

 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
  Samorząd Województwa Opolskiego, struktura organizacyjna, jednostki organizacyjne, fundusze strukturalne, programy rozwoju regionalnego,
  http://www.umwo.opole.pl
 • Opolski Urząd Wojewódzki,
  Administracja rządowa, Wojewoda Opolski, struktura organizacyjna,administracja zespolona,
  http://www.opole.uw.gov.pl
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu,
  Nadzór na realizacją budżetów gmin, publikacje na temat finansów publicznych, pomoc publiczna, szkolenia, raporty,
  http://www.rio.opole.pl
 • Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu,
  Sąd działa na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Wydziały, Sekcje Sądu Rejonowego, Wydział Ksiąg Wieczystych, Kasa Sądu.
  http://www.kozle.sr.gov.pl/
 • Główny Urząd Statystyczny w Warszawie,
  Regon, Klasyfikacja PKD i PKWiU, obwieszczenia, komunikaty i informacje, publikacje elektroniczne, Urząd Statystyczny w Opolu, Oddziały, i.t.d.
  http://www.stat.gov.pl
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie,
  Informacja na temat ubezpieczeń społecznych, aktualne komunikaty dla płatników składek, Oddziały ZUS, i.t.d.
  http://e-inspektorat.zus.pl
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie,
  Obsługa ubezpieczonych rolników i świadczeniobiorców, przyznawanie świadczeń, Oddziały KRUS, i.t.d.
  http://www.krus.gov.pl
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
  W listopadzie 1999r. utworzono Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach który zarządza gospodarką wodną w dorzeczu Małej Wisły i górnej części dorzecza Odry.
  http://www.gliwice.rzgw.pl
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu,
  Strona zawiera bogatą informację dla osób zainteresowanych pełnieniem zawodowej służby wojskowej. Dostępne są procedury naboru oraz wykazy jednostek wojskowych, w których Siły Zbrojne RP oferują pełnienie służby.
  http://www.wkukkozle.wp.mil.pl/nsr.html


 

Przewiń do góry