Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu

przetarg.jpegWójt Gminy ogłosił przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu. Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje m.in. wybudowanie 191 przydomowych pompowni ścieków oraz 8.542 mb rurociągów tłocznych.

przetarg.jpegWójt Gminy ogłosił przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu. Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje m.in. wybudowanie 191 przydomowych pompowni ścieków oraz 8.542 mb rurociągów tłocznych wprowadzających ścieki do już wykonanego rurociągu tranzytowego w Kobylicach.

Ogłoszenie o przetargu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wyjaśnienia treści SIWZ, dokumentacja techniczna oraz wszelkie inne dokumenty potrzebne do prawidłowego złożenia oferty przetargowej zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia.

Oferty przetargowe składać można do dnia 17 kwietnia 2014 roku, do godziny 10:00, w Urzędzie Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, pok. nr 18.

Przewiń do góry