Rozstrzygnięto konkursy na wsparcie finansowe zadań publicznych gminy

oferta.jpegKonkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy Cisek w 2014 roku zostały rozstrzygnięte. Oferty składane były do dwóch konkursów obejmujących zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.

oferta.jpegKonkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy Cisek w 2014 roku zostały rozstrzygnięte. Oferty składane były do dwóch konkursów obejmujących zadania:
  1. z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych,
  2. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.
Do pierwszego konkursu zgłoszono jedną ofertę a do drugiego trzy. Po wnikliwej analizie przedłożonych ofert Wójt Gminy Cisek udzielił wsparcia finansowego

Ogłoszenia w sprawie rozstrzygnięcia zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA -->Konkursy.

Przewiń do góry