Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu

domek2.jpegGmina Cisek Planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. 
Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

domek2.jpegKOMUNIKAT
Wójta Gminy Cisek

w sprawie dotacjji na usuwanie azbestu.

Gmina Cisek Planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. 
 
Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (nie obejmuje kosztów zakupu materiału i pokrycia dachu). Możliwość dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.
 
Planowany termin usuwania azbestu przez wykonawcę to wrzesień, październik bieżącego roku. 
 
W związku z powyższym ogłaszam nabór wniosków osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania utylizacji azbestu. 
 
Wnioski wraz z załącznikami należy skladać w terminie do dnia 28 lutego 2014 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Cisek, Sekretariat pok. nr 19.
 
Pobierz, wypełnij dokumenty i złóż je w Urzędzie Gminy Cisek:
Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 29 lub pod numerem tel. 77/4871-159 wew. 50. 

WÓJT
/-/ Alojzy Parys
Przewiń do góry