Wójt Gminy Cisek informuje

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Cisek informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Cisek przy ul. Planetorza 52 zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Cisek przeznaczone do wydzierżawienia  lub wynajmu w trybie bez przetargu.

Informacja WójtaStosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Cisek informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Cisek przy ul. Planetorza 52 zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Cisek przeznaczone do wydzierżawienia  lub wynajmu w trybie bez przetargu.
 
Wykazy obejmują:
 
  1. Część nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 634/5 położonej w obrębie Cisek.
  2. Lokale  użytkowe  znajdujące się w budynku  położonym w Łanach przy ulicy Głównej 96b.
  3. Nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako dz. nr 819/2 położoną w obrębie Miejsce Odrzańskie.
Przewiń do góry