Uwaga pszczelarze - wsparcie rynku produktów pszczelich

pszczola.jpegOddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Opolu informuje o możliwości ubiegania się o finansowe wsparcie  rynku produktów pszczelich.
W sezonie 2013/2014 dofinansowaniem ARR zostaną objęte następujące działania: zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich, sprzętu pszczelarskiego, środków warrozobójczych, ...

pszczola.jpegOddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Opolu informuje o możliwości ubiegania się o finansowe wsparcie  rynku produktów pszczelich.
W sezonie 2013/2014 dofinansowaniem ARR zostaną objęte następujące działania: zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich, sprzętu pszczelarskiego, środków warrozobójczych, lawet do przewozu uli, urządzeń laboratoryjnych, przeprowadzanie szkoleń, wdrażanie programów badawczych, wykonanie analiz jakości miodu oraz produkcjia filmu edukacyjno – instruktażowego dotyczącego stosowania leków warrozobójczych.

arr3.jpegAgencji Rynku Rolnego zaprasza do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2013/2014 w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2013 roku.

Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” oraz szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:
  • w Biurze Produktów Zwierzęcych Agencji Rynku Rolnego, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, tel. (22) 661-71-99, 661-73-16,
  • w Oddziale Terenowym ARR w Opolu przy ul. Horoszkiewicza 6, tel. 77 441 70 00,
  • na stronie internetowej www.arr.gov.pl
Przewiń do góry