Nowe przedszkole w Cisku

Otwarcie nowego przedszkola w Cisku. Zdjęcie:www.radiopark.com.plW poniedziałek 16 września 2013 roku Wójt Gminy Cisek wraz z Przewodniczącą Rady Gminy, przy udziale przedstawiciela Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu dokonał uroczystego otwarcia nowego budynku Gminnego Przedszkola w Cisku. W uroczystości uczestniczył również generalny wykonawca budowy, inspektor nadzoru, projektant oraz wójtowie sąsiednich gmin. 
Otwarcie nowego przedszkola w Cisku. Zdjęcie:www.radiopark.com.plW poniedziałek 16 września 2013 roku Wójt Gminy Cisek wraz z Przewodniczącą Rady Gminy, przy udziale przedstawiciela Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu dokonał uroczystego otwarcia nowego budynku Gminnego Przedszkola w Cisku. W uroczystości uczestniczył również generalny wykonawca budowy, inspektor nadzoru, projektant oraz wójtowie sąsiednich gmin.

Budowy nowego budynku przedszkola w Cisku realizowana była w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 roku. W nowo powstawym obiekcie przewidziano miejsce dla 100 przedszkolaków.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła 2.717.723,28 zł. Dofinansowanie z Budżetu Państwa to kwota 2.252.000,00 zł. Pozostałą część środków finansowych wydatkowano z budżetu Gminy Cisek.

Pani Urszula Pączko - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cisku wraz z przedszkolakami złożyła serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w procesie budowy nowego przedszkola oraz sfinansowali to zadanie.

PrzedszkoleCisek_20130823-001.jpeg PrzedszkoleCisek_20130823-002.jpeg PrzedszkoleCisek_20130823-003.jpeg PrzedszkoleCisek_20130823-005.jpeg

PrzedszkoleCisek_20130823-006.jpeg PrzedszkoleCisek_20130823-007.jpeg PrzedszkoleCisek_20130826-001.jpeg PrzedszkoleCisek_20130826-002.jpeg

PrzedszkoleCisek_20130826-003.jpeg PrzedszkoleCisek_20130826-004.jpegPrzedszkoleCisek_20130826-005.jpeg PrzedszkoleCisek_20130826-006.jpeg

PrzedszkoleCisek_20130826-007.jpeg 

Więcej zdjęć znajdziesz na stronie Radia Park

Przewiń do góry