Wójt Gminy informuje

Wójt informujeStosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Cisek zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cisku  przy ul. Planetorza 52 zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Cisek przeznaczone do zbycia w trybie przetargu.

Wójt informujeStosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Cisek zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cisku  przy ul. Planetorza 52 zostały wywieszone wykazy nieruchomości, stanowiące własność Gminy Cisek, przeznaczone do zbycia w trybie przetargu.

Wykazy  obejmują:

  1. nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Sukowice  przy ulicy Zwycięstwa 27 oznaczona jako działka nr 558,
  2. nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w  obrębie Miejsce Odrzańskie oznaczona jako działka nr 300/1.

Zarządzenia Nr 52/2013 i  53/2013 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale OGŁOSZENIA --> Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości.

Przewiń do góry