Informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych

czystyregion3.jpegZwiązek Międzygminny Czysty Region przekazuje do wiadomości informację, że przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisek wygrała firma REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.

czystyregion3.jpegZwiązek Międzygminny Czysty Region przekazuje do wiadomości informację, że przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisek wygrała firma REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z w/w firmą obowiązuje od 01 lipca 2013 r. 
 
Każda nieruchomość znajdująca się na terenie gminy zostanie niezwłocznie (w terminie ok. 2 tygodnie) wyposażona w pojemniki na zmieszane odpady komunalne w kolorze czarnym, ciemnoszarym lub metalicznym oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów. 
 
Wszystkie nieruchomości, które zadeklarowały pojemniki do zbiórki bioodpadów w zabudowie jednorodzinnej w okresie przejściowym będą wyposażone w worki na bioodpady, a następnie sukcesywnie w terminie nieprzekraczalnym 3 miesięcy w pojemniki w kolorze brązowym.
 
Nieruchomości niezamieszkałe oraz wielorodzinne zostaną zaopatrzone w odpowiednio oznakowane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów tj. (żółte do gromadzenia odpadów suchych i zielone na szkło) również w terminie - 2 tygodni. 
 
Pobierz całą informację Związku na ten temat:
PDFInformacja_ZGCR.7000.171.2013_01.07.2013_fax.pdf (63,22KB)
 
Firma REMONDIS Gliwice utworzyła już Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2013 roku, który można pobrać TUTAJ.
Przewiń do góry