Absolutorium dla Wójta

ugcisek.jpeg3 czerwca 2013 roku odbyła się XXV sesja Rady Gminy Cisek, której głównym tematem było sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Cisek za rok 2012 oraz udzielenie absolutorium. Przed przyjęciem sprawozdania Rada zapoznała się z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

3 czerwca 2013 roku odbyła się XXV sesja Rady Gminy Cisek, której głównym tematem było sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Cisek za rok 2012 oraz udzielenie absolutorium. Przed przyjęciem sprawozdania Rada zapoznała się z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczącą przedstawionego przez Wójta Alojzego Parysa sprawozdania za 2012 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cisek za rok 2012 było przedmiotem krótkiej dyskusji, a następnie zostało przyjęte jednogłośnie przez obecnych na sesji 15 radnych.

Później Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła radnym wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi za 2012 rok, a Przewodnicząca Rady Gminy odczytała radnym pozytywną opinię Regionalnej Izby obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Po zapoznaniu się z tymi dokumentami Rada Gminy udzieliła jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Cisek za 2012 rok.

Wójt Gminy podziękował wszystkim radnym za całoroczną konstruktywną współpracę w realizacji przyjętego na 2012 rok budżetu, który, jak stwierdził,  jest wspólnym sukcesem Rady i Wójta.

2013-06-03-199.jpeg 2013-06-03-200.jpeg 2013-06-03-201.jpeg 2013-06-03-202.jpeg

2013-06-03-203.jpeg 2013-06-03-204.jpeg 2013-06-03-205.jpeg 2013-06-03-206.jpeg

2013-06-03-207.jpeg 2013-06-03-208.jpeg

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2012 rok dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek, w Dziale FINANSE --> Budżet Gminy --> Budżet Gminy na 2012 rok.

Przewiń do góry