Przetarg na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dzielnica - Łany

DrogaWójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dzielnica - Łany ogłosił Wójt Gminy. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 2175,00 m, ułożenie 11 mb przepustów rurowych Ø 50, wykonanie ścieków z elementów betonowych - 78 mb oraz utwardzenie pobocza kruszywem kamiennym.

DrogaWójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dzielnica - Łany. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 2175,00 m, ułożenie 11 mb przepustów rurowych Ø 50, wykonanie ścieków z elementów betonowych - 78 mb oraz utwardzenie pobocza kruszywem kamiennym.

Ogłoszenie o przetargu, wyjaśnienia do SIWZ oraz wszelkie dokumenty potrzebne do prawidłowego złożenia oferty zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia.

Przewiń do góry