Ogłoszenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie konsultacji społecznych

umwo.jpegZarząd Województwa Opolskiego przyjął i skierował do konsultacji społecznych, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, projekt "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomów docelowych benzeno(a)pirenu". 

umwo.jpegZarząd Województwa Opolskiego przyjął i skierował do konsultacji społecznych, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, projekt "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomów docelowych benzeno(a)pirenu".

OGŁOSZENIE.jpeg

Projekt jest dostępny pod adresem:
http://opolskie.pl/docs/pop_strefa_opolska8.pdf

Przewiń do góry