Rozstrzygnięto konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy Cisek i ogłoszono ponowny konkurs

oferta.jpegRozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cisek w 2013 roku z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych. Oferty na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu odrzucono i ponownie ogłoszono konkurs na realizację tych zadań. 

Rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy Cisek w 2013 roku. Oferty składane były do dwóch konkursów obejmujących zadania:
  1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, 
  2. z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2013 roku”. 

Do pierwszego konkursu zgłoszono dwie oferty a do drugiego jedną. Po wnikliwej analizie przedłożonych ofert Wójt Gminy Cisek:
  • odrzucił ofertę Gminnego Związku "Ludowe Zespoły Sportowe" Cisek oraz Ludowego Klubu Sportowego "Victoria Cisek wobec nie spełnienia wymogów formalnych,
  • udzielił wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego gminy w 2013 roku "CARITAS" Diecezji Opolskiej - 65.000 zł, 
  • ponownie ogłosił konkurs ofert na realizację w roku 2013  zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.
Ogłoszenia w sprawie rozstrzygnięcia oraz ponownego ogłoszenia konkursu zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA -->Konkursy.
Przewiń do góry