Przypominamy, że

szpermil2.gifPrzypominamy, że ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTYCH OPON ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i LEKTRONICZNEGO z terenu Gminy Cisek odbędzie się w dniu 19 października 2013 roku zgodnie, z harmonogramem wywozu odpadów na II półrocze.
Przypominamy również, że w tym samym dniu, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem "Czystego Regionu", funkcjonował będzie w Cisku na placu parkingowym przy ul. Planetorza (na przeciw Publicznego Gimnazjum) Mobilny Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

szpermil2.gifPrzypominamy, że ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTYCH OPON ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO z terenu Gminy Cisek odbędzie się w sobotę
19 października 2013 roku, zgodnie z
harmonogramem wywozu odpadów na II półrocze.
 
Zbiórka odpadów rozpoczyna się o godzinie 6:00.
 
Przypominamy równieżże w tym samym dniu, tj. 19 października 2013 roku, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem "Czystego Regionu", funkcjonował będzie w Cisku na placu parkingowym przy ul. Planetorza (na przeciw Publicznego Gimnazjum) Mobilny Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W godzinach od 8:00 do 16:00 będą przyjmowane bezpłatnie od mieszkańców następujące odpady (prócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej): surowcowe (tzw.„suche”), szkło opakowaniowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe (300 kg na mieszkańca/rok).

UWAGA!
PRZYJĘCIE ODPADÓW NASTĄPI JEDYNIE ZA OKAZANIEM OSTATNIEGO DOWODU
WNIESIENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
Przewiń do góry