Nowe zasady odbioru odpadów

czystyregion2.jpegOd 1 lipca zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od tego dnia gminy przejmą władztwo nad naszymi odpadami. W tym celu 15 gmin powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, strzeleckiego i prudnickiego utworzyło Związek Międzygminny „Czysty Region”, aby wspólnymi siłami realizować zadania związane z gospodarką odpadami. Co nas czeka?

czystyregion2.jpegZwiązek Międzygminny zajmie się twoimi odpadami
W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. I tak jest również w przypadku gospodarki odpadami. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku gminy przejmą władztwo nad naszymi odpadami. W tym celu 15 gmin powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego (Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś), krapkowickiego (Krapkowice, Strzeleczki, Walce, Zdzieszowice), strzeleckiego (Kolonowskie, Leśnica, Ujazd, Izbicko) i prudnickiego (Głogówek) utworzyło Związek Międzygminny „Czysty Region”, aby wspólnymi siłami realizować zadania związane z gospodarką odpadami. 
 
Idzie nowe
Od 1 lipca zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą odbierającą odpady przejmie Związek Międzygminny. W drodze przetargu zostanie wybrany przedsiębiorca, który na najlepszych warunkach, odbierze odpady od wszystkich mieszkańców. Za odbiór odpadów zapłacą wszyscy jedną stałą stawkę „od mieszkańca”. Nie będzie się więc już „opłacało” wyrzucanie śmieci do lasu. Nowy system pozwoli zyskać tym, którzy dbają o środowisko i segregują odpady, ponieważ zapłacą mniej.
 
Co mnie czeka jako mieszkańca?
Mieszkańcy, którzy dotąd sami podpisywali umowy na odbiór odpadów zostaną zwolnieni z tego obowiązku. Zrobi to za nich Związek.  Aby nie płacić podwójnie za wywóz śmieci, każdy właściciel nieruchomości będzie musiał rozwiązać umowę z dotychczasowym usługodawcą z dniem 1 lipca 2013 roku. W nowym systemie opłata za gospodarowanie odpadami nie będzie kierowana bezpośrednio do firmy odbierającej odpady, lecz do Związku Międzygminnego, który będzie zarządzać i nadzorować gospodarkę odpadami.
 
Jak będzie naliczana opłata?
Podstawą do obliczania opłaty będzie liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Właściciele nieruchomości (a w przypadku wspólnot i spółdzielni ich zarządcy) będą zobowiązani złożyć do Związku Międzygminnego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, zmiany liczby mieszkańców lub powstania na niej odpadów komunalnych. Pierwsze deklaracje trzeba będzie złożyć do 31 marca 2013 roku. Na podstawie ilości osób zamieszkałych będzie naliczana opłata. W przypadku nie złożenia deklaracji Związek w  drodze decyzji określi wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, np. średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 
Wprowadzone zmiany mają „uszczelnić” system przypływu odpadów. Mają sprawić, że nikomu nie będzie się opłacało wywozić śmieci do lasu lub palić nimi w piecu. Celem, jest również zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów zbieranych selektywnie, oraz zmniejszenie masy odpadów organicznych kierowanych do składowania, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Śmieci to cenny surowiec i powinnyśmy go wykorzystywać, jednocześnie chroniąc środowisko, a co za tym idzie - nasze zdrowie.
 
Więcej informacji na stronie internetowej Związku: www.czystyregion.pl
 
W razie pytań prosimy o kontakt:
Związek Międzygminny „Czysty Region”
ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
e-mail:
Przewiń do góry