Konkursy na realizację zadań z zakresu sportu i usług opiekunczych

Wójt Gminy Cisek ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty oraz  z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych

sport.jpegWójt Gminy Cisek ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2013 zadania publicznego z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.

Realizacja zadania obejmuje wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Cisek, podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji. Jest ono wpisane w „Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”, przyjętym uchwałą Nr XXII/129/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2012r.

opieka.jpegWójt Gminy Cisek ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2013 zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2013 roku.”

Realizacja zadania obejmuje pielęgnację ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitację leczniczą niepełnosprawnych. Zadanie mieści się w priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w rocznym Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, przyjętego Uchwałą Nr XXII/129/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2012r.
 

Przewiń do góry