Jeszcze 3 lata

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe oraz stan zaawansowania budowy wałów na terenie Gminy Cisek - były tematem spotkania Wojewody Dolnośląskiego a zarazem Pełnomocnika Rządu do spraw „Programu dla Odry 2006”, Wojewody Opolskiego, Wojewody Śląskiego oraz Wójta Gminy Cisek, które odbyło się 28 listopada 2012 roku w Urzędzie Gminy Cisek.

Cisek_2012.11.28Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe oraz stan zaawansowania budowy wałów na terenie Gminy Cisek - były tematem spotkania Wojewody Dolnośląskiego a zarazem Pełnomocnika Rządu do spraw „Programu dla Odry 2006” – Aleksandra Skorupy, Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego, Wojewody Śląskiego – Zygmunta Łukaszczyka oraz Wójta Gminy Cisek – Alojzego Parysa, które odbyło się 28 listopada 2012 roku w Urzędzie Gminy Cisek.

W asyście zaproszonych gości dyskutowano na temat stanu realizacji prac określonych „Programem dla Odry 2006”, a także planami budowy dalszych odcinków lewostronnych obwałowań rzeki Odry. Pełnomocnik Rządu wyraził pozytywną opinię na temat stanu realizacji prac, stwierdził jednak, że do całkowitego zakończenia prac trzeba jeszcze wybudować łącznie 14 km wałów, w tym 10 km po stronie Województwa Opolskiego. Zezwolenia na budowę wałów już są wydane. W Województwie Śląskim planują ukończyć budowę wałów w przyszłym roku, natomiast po stronie opolskiej prace te potrwają jeszcze 3 lata, do 2015 roku i zbiegną się z końcowym etapem prac przy budowie zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny”. Pozwolenie na jego realizację wydał już Wojewoda Śląski. Zbiornik będzie polderem, w którym woda będzie zbierana na czas przejścia fali powodziowej. Jego powierzchnia wynosić będzie 26,3 km kw, pojemność - 185 mln m sześciennych (docelowo 300 mln). Zbiornik ma chronić ok. 1,3 mln ludzi mieszkających na terenie nadodrzańskich gmin w województwach: śląskim, opolskim i dolnośląskim.

O problemach związanych z ochroną przeciwpowodziową w Gminie Cisek mówili również Wojewoda Opolski oraz Zbigniew Bahryj - dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Przez te 3 lata trzeba będzie zachować szczególną czujność i być przygotowanym w razie potrzeby na doraźne budowanie poprzecznych linii obrony, w czasie wystąpienia zagrożenia powodziowego.

Cisek_2012.11.28 Cisek_2012.11.28 Cisek_2012.11.28 Cisek_2012.11.28

Najważniejsza sprawa – pieniądze na budowę wałów wzdłuż Odry są, a finanse na budowę zbiornika pochodzić będą m.in. z budżetu państwa oraz Banku Światowego.

Po spotkaniu w Urzędzie, wszyscy udali się w teren, aby zapoznać się ze stanem prac przy budowie lewostronnych obwałowań rzeki Odry.

Cisek_2012.11.28 Cisek_2012.11.28 Cisek_2012.11.28 Cisek_2012.11.28 Cisek_2012.11.28 Cisek_2012.11.28 Cisek_2012.11.28 Cisek_2012.11.28 Cisek_2012.11.28

Przewiń do góry