Będzie wał w Przewozie i Podlesiu

godlo.jpegDwa obwieszczenia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej wydał Wojewoda Opolski. Pierwsze z nich dotyczy budowy wału przeciwpowodziowego rzeki Odry - I etap Przewóz w km 0+000 - 3+500 (km rzeki Odry 71+000 - 77+000)". Drugie obwieszczenie informuje o zezwoleniu na budowę wału przeciwpowodziowego rzeki Odry – II etap Podlesie w km 3+500 - 7+800 (km rzeki Odry 67+000 - 71+000).

godlo.jpegDwa obwieszczenia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej wydał Wojewoda Opolski. Pierwsze z nich dotyczy budowy wału przeciwpowodziowego rzeki Odry - I etap Przewóz w km 0+000 - 3+500 (km rzeki Odry 71+000 - 77+000)". Drugie obwieszczenie informuje o zezwoleniu na budowę wału przeciwpowodziowego rzeki Odry – II etap Podlesie w km 3+500 - 7+800 (km rzeki Odry 67+000 - 71+000).
Obydwa obwieszczenia zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Obwieszczenia. Aby zapoznać się z ich treścią wybierz poniższy link:

Wał Przewóz, Wał Podlesie.

Przewiń do góry