Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Cisek zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cisku przy ul. Planetorza 52 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Cisek przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu oraz w postępowaniu bezprzetargowym.

informacja.gifStosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Cisek zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Cisku przy ul. Planetorza 52 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Cisek przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu oraz w postępowaniu bezprzetargowym.

Zarządzenia Nr 83/2012 i  84/2012 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale OGŁOSZENIA --> Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości.

 

 

Przewiń do góry