Wójt Gminy ogłosił przetarg na zagospodarowanie placu w Roszowickim Lesie

informacja.gifWójt Gminy Cisek oglosił przetarg nieograniczony na zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Roszowickim Lesie. Zakres rzeczowy robót obejmuje: ułożenie kostki brukowej wraz z wykonaniem podbudowy i krawężników, wykonanie trawników i nasadzeń, wykonanie ogrodzenia i małej architektury, oraz wykonanie oświetlenia terenu.

informacja.gifWójt Gminy Cisek oglosił przetarg nieograniczony na zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Roszowickim Lesie. Zakres rzeczowy robót obejmuje: ułożenie kostki brukowej wraz z wykonaniem podbudowy i krawężników (parkingi, chodniki, plac manewrowy, zjazd z drogi), wykonanie trawników i nasadzeń (drzewa i krzewy ozdobne), wykonanie ogrodzenia (panelowe) i małej architektury (altany), oraz wykonanie oświetlenia terenu.

Ogłoszenie o przetargu wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wyjaśnieniami do specyfikacji oraz niezbędne dokumenty potrzebne do prawidłowego złożenia oferty zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia.

Przewiń do góry