Informacja o zawarciu umowy na usuwanie azbestu

WFOSiGW OpoleWójt Gminy Cisek informuje, że dnia 23 lipca 2012 roku zostala podpisana umowa dotacji nr 104/2012/G-10/OZ-ZOA/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przy ul. Krakowskiej 53 na dofinansowanie zadania pod nazwą "Demontaż i unieszkodliwianie wyrobow zawierajacych azbest z terenu Gminy Cisek".

WFOSiGW OpoleWójt Gminy Cisek informuje, że dnia 23 lipca 2012 roku zostala podpisana umowa dotacji nr 104/2012/G-10/OZ-ZOA/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przy ul. Krakowskiej 53 na dofinansowanie zadania pod nazwą "Demontaż i unieszkodliwianie wyrobow zawierajacych azbest z terenu Gminy Cisek".

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

  • do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnianych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  • do 35% kosztow kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
  • nie mniej niż 15% udział środkow własnych Dotowanego.

W wyniku realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego polegającego na unieszkodliwieniu nie mniej niż 41,47 Mg odpadow zawierających azbest.

Termin zakończenia zadania oraz uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego wyznaczono na dzien 15 października 2012 roku.

Przewiń do góry