Wybory do Rady Seniorów Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza wybory do Rady Seniorów Województwa Opolskiego
na kadencję w latach 2024-2029

HERB-OPOLSKIE-RGB.jpeg

Rada składa się z 28 członków, w tym:

  • 24 przedstawicieli seniorów, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego;
  • 4 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz seniorów, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, działających na terenie województwa opolskiego.

Zgłoszenia kandydatów odbędą  w terminie od 27 czerwca 2024 roku do 24 lipca 2024 roku.

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Seniorów Województwa Opolskiego następuje na odpowiednich formularzach zgłoszeniowych, których wzór stanowią załączniki  nr 1 i 3 do ogłoszenia.

Zgłoszenie kandydata następuje wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym. Formularz zgłoszeniowy złożony po terminie (decyduje data nadania) lub w sposób niezgodny z postanowieniami Statutu pozostawia się bez rozpoznania.

Spośród zgłoszonych kandydatów, wyboru członków Rady Seniorów Województwa Opolskiego dokona Zespół powołany w formie uchwały przez Zarząd Województwa Opolskiego.

Wszystkie informacje w powyższym temacie, oraz formularze, druki oraz wyjaśnienia dot. ogłoszonych wyborów dostępne są na stronie Samorządu Województwa Opolskiego pod adresem:
https://www.opolskie.pl/2024/06/ogloszenie-o-wyborach-do-rady-seniorow-wojewodztwa-opolskiego/

Przewiń do góry