Spotkanie inicjujące powstanie partnerstwa na rzecz rozwoju czytelnictwa

IMG_0236.jpeg9 maja 2012 roku o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku odbyło się spotkanie inicjujące powstanie partnerstwa na rzecz rozwoju czytelnictwa w Gminie Cisek. Zorganizowała je Gminna Biblioteka Publiczna w Cisku w ramach uczestnictwa biblioteki w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.

IMG_0236.jpeg9 maja 2012 roku o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku odbyło się spotkanie inicjujące powstanie partnerstwa na rzecz rozwoju czytelnictwa w Gminie Cisek. Zorganizowała je Gminna Biblioteka Publiczna w Cisku w ramach uczestnictwa biblioteki w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.

W spotkaniu udział wzięli: Alojzy Parys – Wójt Gminy Cisek, radni Gminy Cisek z  przewodniczącą Rozwitą Szafarczyk, dyrektor GOK, dyrektor gimnazjum, dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli z gminy Cisek,  bibliotekarki szkolne, Karina Walach – przewodnicząca koła DFK w Łanach, Iwona Kusak - trenerka prowadząca warsztaty planowania rozwoju bibliotek w ramach Programu Rozwoju Bibliotek oraz uczestniczki w/w warsztatów (Grażyna Antonowicz z Filii Bibliotecznej w Łanach, Małgorzata Siegmann – przedstawiciel Urzędu Gminy, Agata Wilk – „przyjaciel biblioteki”).

Po oficjalnym powitaniu gości Kierowniczka biblioteki w Cisku - Pani Joanna Balas przestawiła krótka informację na temat Programu Rozwoju Bibliotek i jego korzyściach, zarówno tych dla biblioteki, jak i całej społeczności lokalnej.
Potem prelekcję wygłosiła trenerka PRB – Iwona Kusak na temat partnerstw: co to są partnerstwa i w jakim celu się je zawiązuje, rodzaje partnerstw, zalety współpracy w partnerstwie (wystąpienie wzbogacone było prezentacją komputerową). Nastepnie kierownikczka biblioteki przedstawiła zebranym informacje o istocie partnerstwa na rzecz czytelnictwa, dlaczego partnerstwo  z zaproszonymi, skąd wiemy, że jest taka potrzeba, powołała się na ogólnopolskie i własne statystyki biblioteczne, przytoczyła wyniki badań czytelnictwa przeprowadzonych przez BN za 2010r., oraz zaproponowała działania do realizacji w ramach partnerstwa. Następnie, w ramach dyskusji głos zabrali goście. Na koniec ustalono dalsze wspólne działania oraz wyznaczeno termin kolejnego spotkania partnerów.

IMG_0237.jpeg IMG_0238.jpeg IMG_0240.jpeg IMG_0242.jpeg

kier. biblioteki Joanna Balas.

Przewiń do góry