Przetarg na budowę nowego przedszkola w Cisku

Nowe Przedszkole w Cisku - WizualizacjaPrzetarg nieograniczony na budowę nowego przedszkola w Cisku ogłosił Wójt Gminy. Zakres robót obejmuje budowę budynku publicznego przedszkola wraz z obiektami towarzyszącymi, wykonanie placu zabaw i pozostałego zagospodarowania terenu.

Nowe Przedszkole w Cisku - WizualizacjaPrzetarg nieograniczony na budowę nowego przedszkola w Cisku ogłosił Wójt Gminy. Zakres robót obejmuje budowę budynku publicznego przedszkola wraz z obiektami towarzyszącymi, wykonanie placu zabaw i pozostałego zagospodarowania terenu.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert upływa 15 maja 2012 roku o godzinie 10:00. Miejsce składania: Urząd Gminy Cisek , ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, sekretariat pok. nr 18.

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu, wyjaśnienia SIWZ oraz wszelkie dokumenty potrzebne do prawidłowego złożenia oferty zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale OGŁOSZENIA --> Przetargi i zamówienia.

Przewiń do góry