Konferencja metodyczna w Cisku

Konferencja metodyczna w CiskuDnia 23 kwietnia 2012 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pt. ,,Kompetencje dziecka w wieku przedszkolnym”.
Wzięły w niej udział nauczycielki z 4 gmin: Bierawy, Cisku, Pawłowiczek i Polskiej Cerekwi.
Współorganizatorem konferencji było Gminne Przedszkole w Cisku.

Konferencja metodyczna w CiskuDnia 23 kwietnia 2012 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pt. ,,Kompetencje dziecka w wieku przedszkolnym”. Współorganizatorem konferencji było Gminne Przedszkole w Cisku.

W konferencji wzięły udział nauczycielki z 4 gmin: Bierawy, Cisku, Pawłowiczek i Polskiej Cerekwi. Konferencję rozpoczęła pani dyrektor Gminnego Przedszkola w Cisku mgr Urszula Pączko, która po przywitaniu przybyłych gości oddala głos pani mgr Wiesławie Podgórskiej-doradcy metodycznemu.

Tematem konferencji było:

  1. Charakterystyka właściwości dziecka w wieku przedszkolnym wg M. Przetacznikowej.
  2. Początki świadomego uczenia się.
  3. Dziecko gotowe do podjęcia nauki w szkolne.
  4. Podstawa do udanego startu w dorosłość.

Konferencja metodyczna w Cisku Konferencja metodyczna w Cisku

Przyg. Dyr.Przedszkola w Cisku

Przewiń do góry