Konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2012 roku rozstrzygnięte

wybor_ofert.gifRozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy Cisek w 2012 roku. Oferty składane były do dwóch konkursów obejmujących zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, oraz z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2012 roku”.

wybor_ofert.gifRozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy Cisek w 2012 roku. Oferty składane były do dwóch konkursów obejmujących zadania:

1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty,

2. z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2012 roku”.

Do pierwszego konkursu zgłoszono trzy oferty a do drugiego jedną. Po wnikliwej analizie przedłożonych ofert Wójt Gminy Cisek udzielił wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych gminy w 2012 roku czterem podmiotom:

  1. Gminny Związek "Ludowe Zespoły Sportowe" Cisek - 74.000 zł,
  2. Ludowy Klub Sportowy "Victoria Cisek - 41.000 zł,
  3. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Cisku - 3.000 zł,
  4. "CARITAS" Diecezji Opolskiej - 65.000 zł.

Ogłoszenia w sprawie rozstrzygnięcia konkursów zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA -->Konkursy.

Przewiń do góry