LXIII (ostatnia) sesja Rady Gminy Cisek VIII kadencji

Posiedzenie odbyło się w pełnym składzie Rady Gminy i przy udziale Sołtysów poszczególnych wsi

LXIII_sesja.png

W dniu 25 marca 2024 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbyła się LXIII sesja Rady Gminy Cisek. Porządek obrad Rady Gminy przewidywał rozpatrzenie dwunastu punktów oraz przyjęcie dziewięciu uchwał.
W posiedzeniu Rady wzięli udział wszyscy Radni (15), wybrani w 2018 roku na VIII kadencję Rady. W trakcie obrad Rada przyjęła protokoły w dwóch poprzednich sesji, wysłuchała sprawozdań Wójta Gminy, Przewodniczącej Rady Gminy oraz poszczególnych Przewodniczących Komisji stałych Rady ze swojej działalności. Rada przyjęła jednogłośnie dziewięć uchwał, w tym m.in. ostatnie zmiany w budżecie gminy na 2024 rok. Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w zakładce Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2024 roku - Urząd Gminy Cisek a całą LXIII sesję można obejrzeć i wysłuchać w Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Cisek - Urząd Gminy Cisek.

W ostatnim punkcie obrad Wójt Gminy Cisek serdecznie podziękował Wszystkim Radnym za aktywną pracę i udział w posiedzeniach Rady oraz konstruktywną współpracę. Wraz z Przewodniczącą Rady Gminy wręczył wszystkim Radnym listy gratulacyjne i podziękowania za wytrwałą i trudną służbę dla dobra mieszkańców naszej gminy.

 

Przewiń do góry