Konkurs kroszonkarski w Łanach

kroszonka.jpegGminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna  zapraszają   do  udziału w Konkursie kroszonkarskim. Konkurs odbędzie się 24  marca 2012 r. o godz. 17.00  w świetlicy wiejskiej – filia Biblioteki w Łanach.
W konkursie mogą brać udział wszyscy, którzy zgłoszą swój udział przed jego rozpoczęciem. Każdy uczestnik zdobi dowolną techniką 1–2 jaj (dostarczonych przez organizatorów) w trakcie trwania konkursu /czas 2 godz./.

kroszonka.jpegGminny Ośrodek Kultury
i Gminna Biblioteka Publiczna  
zapraszają   do  udziału
w Konkursie kroszonkarskim.

Konkurs odbędzie się 24  marca 2012 r. o godz. 17.00  w świetlicy wiejskiej – filia Biblioteki w Łanach

I. Cel:
1. Kultywowanie tradycji ludowych;
2. Doskonalenie i poznawanie nowych technik kroszonkarskich;
3. Podtrzymanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi wśród mieszkańców naszej gminy.

II. Zasady konkursu:

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy, którzy zgłoszą swój udział przed  jego rozpoczęciem.
2. Każdy uczestnik zdobi dowolną techniką 1–2 jaj (dostarczonych przez organizatorów) w trakcie trwania konkursu / czas 2 godz./ 
Uwaga: można przynieść  również  kroszonki  /max 2 szt./ ozdobione w domu tą samą techniką co na konkursie,  oznaczone  nazwiskiem przedłożyć komisji konkursowej.
3.  Uczestnicy wykonują prace dowolną techniką
4. Kroszonki ocenia jury powołane przezorganizatorów.
5.  Kryteria oceny prac organizatorzy ogłoszą przed konkursem.     
6.  Kroszonki biorące udział w konkursie pozostają do dyspozycji organizatora na okres 2 tyg.
7.  Organizatorzy przewidują  nagrody rzeczowe  za wyróżniające się prace.
8.  W kwestiach spornych interpretacja regulaminu należy do jury.

III.  kategorie wiekowe

a/   dzieci  -        dzieci ze szkół podstawowych (kl. I-IV)  i młodsi
b/   młodzież -   młodzież gimnazjalna
c/   dorośli -       młodzież ponad gimnazjalna i dorośli.

Przewiń do góry