Konkurs fotograficzny

aparat_fot.jpegGminny Ośrodek Kultury w Cisku ogłasza I Konkurs Fotograficzny "ZABYTKI ARCHITEKTURY NASZYCH WIOSEK – 2012’’.
W konkursie może wziąć udział każdy, kto dostarczy nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 zdjęć wykonanych analogowo lub cyfrowo w technice czarno-białej lub barwnej.

aparat_fot.jpegGminny Ośrodek Kultury w Cisku
ogłasza
I Konkurs Fotograficzny
"ZABYTKI  ARCHITEKTURY
NASZYCH  WIOSEK – 2012’’.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto dostarczy nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 zdjęć  wykonanych analogowo lub cyfrowo w technice czarno-białej lub barwnej.

Prace konkursowe powinny przedstawiać zabytek (lub zabytki) z terenu gminy Cisek:

  • wiejskiej architektury mieszkalno – gospodarczej (np.: domy, stodoły, obory itp.),
  • małej architektury (np.: gołębniki, pompy drewniane, haźle, itp.),
  • wiejskiej architektury przemysłowej (np.: młyny, cegielnie, gorzelnie, gliniołki itp.),
  • rzemiosła wiejskiego (np. kuźnie, stolarnie itp.),
  • budynków użyteczności publicznej (np.: szkoły, remizy strażackie, sklepy),
  • architektury sakralnej (kościoły, kapliczki, krzyże przydrożne itp.).

Warunki uczestnictwa w konkursie oraz zasady przygotowania prac konkursowych określone zostały w regulaminie konkursu:

Termin dostarczenia prac upływa w dnii 31 maja  2012 roku (w przypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego).

Przewiń do góry