Promesa dla Gminy na usuwanie skutków powodzi

Autor zdjęcia: www.opole.uw.gov.plNa dzisiejszym spotkaniu (9 marca 2012r.) w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński wręczył wójtom Bierawy, Ciska, Dąbrowy, Pokoju, Popielowa i Zębowic, burmistrzom Wołczyna i Zawadzkiego oraz staroście powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego promesy Ministra Spraw Wewnętrznych na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej w powodzi 2010 roku.

Autor zdjęcia: www.opole.uw.gov.plNa dzisiejszym spotkaniu (9 marca 2012r.) w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński wręczył wójtom Bierawy, Ciska, Dąbrowy, Pokoju, Popielowa i Zębowic, burmistrzom Wołczyna i Zawadzkiego oraz staroście powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego promesy Ministra Spraw Wewnętrznych na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej w powodzi 2010 roku.

Z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Gmina Cisek otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.450.000 zł do zadań realizowanych w 2012 roku z przeznaczeniem na:

  1. Modernizację infrastruktury socjalnej, budynek socjalny w Przewozie - II etap.
  2. Budowę budynku publicznego przedszkola w Cisku - I etap.
  3. Remont drogi gminnej nr 10827 O Landzmierz - Sukowice (od 0+000 do 3+974km).

Przedmiotowa dotacja musi zostać wykorzystana i rozliczona do 31 grudnia 2012 roku.

Przewiń do góry