Statystyczne badania rolnicze

Plakat GUSGłówny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych.
Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego.
Szczegółowych informacji na temat rolniczych badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną na Opolszczyźnie udziela Wydział Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Opolu.

Plakat GUSGłówny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych.
Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego.

Terminarz badań w 2012 r. obejmuje:

  • Badanie pogłowia świń (kwiecień, sierpień, grudzień);
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (czerwiec, grudzień);
  • Badanie użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów (czerwiec);
  • Badanie plonów (sierpień, październik);
  • Badanie sadów (wrzesień – październik);
  • Badanie koniunktury w rolnictwie (czerwiec, grudzień).

Szczegółowych informacji na temat rolniczych badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną na Opolszczyźnie udziela Wydział Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Opolu pod numerem telefonu 77 4230996.

Przewiń do góry