Budowa parkingu przed Urzędem Gminy

Urząd GminyDzisiaj (28 lutego 2012 roku) została podpisana umowa na zagospodarowanie terenu i budowę parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy Cisek. Realizację tego zadania powierzono firmie K+D BUDOWNICTWO Spółka z o.o. z Krapkowic.

Urząd GminyDzisiaj (28 lutego 2012 roku) została podpisana umowa na zagospodarowanie terenu i budowę parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy Cisek. Realizację tego zadania powierzono firmie K+D BUDOWNICTWO Spółka z o.o. z Krapkowic, której ofertę wybrano spośród siedmiu złożonych w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego.
Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowawczych ziemnych, przebudowę drogi manewrowej wraz z budową miejsc parkingowych i remontem istniejącego zjazdu, remont istniejących parkingów przy drodze powiatowej oraz wykonanie elementów małej architektury. Przewidziano również odwodnienie terenu, postawienie murków oporowych, wykonanie oświetlenia terenu oraz budynku i schodów zewnętrznych, sadzenie krzewów ozdobnych oraz wymianę nawierzchni schodów wejścia głównego do Urzędu.
Zadanie wykonane zostanie w terminie do 10 maja 2012 roku a jego wartość wyniesie 399.403,01 zł, z tego kwota 289.000 zł to dofinansowanie uzyskane przez gminę z funduszy unijnych.

W związku z pracami prowadzonymi wokół Urzędu Gminy Cisek, wystapią utrudnienia związane z parkowaniem samochodu, za co serdecznie przepraszamy.

Przewiń do góry