Konkurs ofert na realizację w roku 2012 zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych

usop.jpegWójt Gminy Cisek ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2012  zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2012 roku”.

usop.jpegWójt Gminy Cisek ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2012  zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2012 roku”.

Zakres realizacji zadania obejmuje:
1. Zapewnienie nowoczesnej opieki pielęgniarskiej nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w ich środowisku domowym.
2. Udzielenie niezbędnych świadczeń zdrowotnych oraz pielęgniarskich w warunkach ambulatoryjnych w stacji Opieki.
3. Podniesienia jakości życia osób chorych i starszych przebywających w domu, a zwłaszcza samodzielności i sprawności zdrowotnej, osób korzystających ze świadczeń rehabilitacyjnych.

Ogłoszenie o konkursie wraz z drukiem oferty konkursowej zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Konkursy.

Przewiń do góry