Wieloletni program badań profilaktycznych

przyjęła na XXIX sesji Rada Gminy Cisek i przeznaczyła na ten cel 152 tyś. zł.
Badania przeprowadzone będą w latach 2005 - 2009.

Mieszkańcy gminy Cisek będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. Na XXIX posiedzeniu Rady Gminy Cisek w dniu 25 kwietnia 2005r. radni przyjęli uchwałę nr XXIX/140/2005 w sprawie wieloletniego programu badań profilaktycznych, która upoważnia Wójta Gminy do podjęcia działań w tym zakresie.

Organizacji i sfinansowaniu podlegać będą następujące badania profilaktyczne : 

  • badania mamograficzne, 
  • badania raka szyjki macicy,
  • badania wad postawy u uczniów szkół podstawowych,
  • badania chorób tarczycy,
  • badania chorób gruczołu krokowego,
  • badania astmy oskrzelowej u dzieci,
  • badania astmy oskrzelowej u dorosłych,
  • badania raka jelita grubego,
  • badania osteoporozy,
  • badania chorób serca i układu krążenia,
  • badania jaskry.

Badania sfinansowane zostaną z budżetu gminy Cisek w poszczególnych latach :

 • w 2005r. - 30.000 zł,
 • w 2006r. - 30.000 zł,
 • w 2007r. – 30.000 zł,
 • w 2008r. - 30.000 zł,
 • w 2009r. - 32.000 zł,
  tj. łącznie kwota 152.000 zł.

Rodzaje badań profilaktycznych organizowanych w poszczególnych latach okresu 2005 – 2009, kategorie osób podlegających tym badaniom oraz kwoty środków na sfinansowanie poszczególnych badań organizowanych w danym roku określać będzie Wójt Gminy w corocznych zarządzeniach, których projekty podlegać będą zaopiniowaniu przez właściwą komisję Rady Gminy.

Badania profilaktyczne zlecane będą publicznym i niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Przewiń do góry