KONKURS - Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Konkurs_bezpiecznie_na_wsi.png

Konkurs skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych z terenów wiejskich, a zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym popularyzowane w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.

Konkurs jest jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem konkursu kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań, związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. 

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przekazać do Oddziału Regionalnego KRUS Opole, ul. Ozimska 51a, 45-058 Opole 1, tel. (77) 454 56 41, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2024 roku (decyduje data wpływu pracy do Oddziału).

Pobierz:
PDFRegulamin_konkursu_plastycznego_2024.pdf (558,82KB)
XLSXFormularz_zgłoszeniowy_2024.xlsx (30,42KB)

Więcej informacji o konkursie: https://www.gov.pl/web/krus/konkurs-plastyczny-rozpoczety

Przewiń do góry