Wójt Gminy Cisek zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do konsultacji

Wójt Gminy Cisek zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku”.

konsultacje2.jpegWójt Gminy Cisek zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku”.


Projekt programu na 2013 rok zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale STRATEGIE, PLANY I PROGRAMY --> Plan współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uwagi można przesyłać do dnia 30 listopada 2012r. na załączonym do projektu formularzu.

Przewiń do góry