Wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze od 1 lutego 2024 roku

Akcyza.jpeg

Od 1 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - przypomina Ministerstwo Rolnictwa. Wnioski należy złożyć na nowym wzorze wniosku (zamieszczonym poniżej). W tym roku zwrot podatku akcyzowego ustalony został w wysokości 1,46 zł od litra oleju napędowego.

W 2024 r. producent rolny, tak jak w poprzednich latach, może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej, do wysokości limitu zwrotu określonego na 2024 r. Wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy).

WAŻNE
Wnioski można złożyć w dwóch terminach:

  • od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
     
  • od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku należy także dołączyć dokument, wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni, będących w posiadaniu producenta rolnego w 2023 roku.

Decyzję w sprawie wypłaty zwrotu wydaje wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Rolnicy, którzy złożą wnioski w lutym 2024 r., otrzymają zwrot akcyzy w kwietniu, a składający wnioski w sierpniu 2024 r, otrzymają zwrot akcyzy w październiku.

POBIERZ WNIOSEK:
PDFWNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO.pdf (107,68KB)
PDFEDYTOWALNY_Wzór_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_2024.pdf (878,45KB)

Ustawy regulujące zwrot podatku akcyzowego:
PDFD2023000194801.pdf (350,28KB)
PDFD2023000267401.pdf (172,64KB)
PDFD2024000010601.pdf (1,07MB)

Informację sporządzono na podstawie
Komunikatu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2024 r.
Przewiń do góry