Konkurs na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

sport.jpegWójt Gminy Cisek ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2012  zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w miejscowości Cisek.

sport.jpegWójt Gminy Cisek ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2012  zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w miejscowości Cisek.

Zakres realizacji zadania obejmuje:
a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,
b) prowadzenie zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
c) podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży drogą systematycznej pracy szkoleniowo – wychowawczej,
d) zabezpieczenie kadry szkoleniowej,
e) organizowanie imprez sportowych i turniejów, np. tenis stołowy, szachy, piłka siatkowa, gminne turnieje piłkarskie, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, podnoszenie ciężarów,
f) udział w rozgrywkach piłki nożnej Ludowych Zespołów Sportowych działających na terenie Gminy Cisek, zgodnie z ustalonym przez OZPN terminarzem rozgrywek,
g) zakup sprzętu sportowego,
h) promocję osiągnięć sportowych,
i) turystykę i krajoznawstwo,
j) ochronę i promocję zdrowia.

Ogłoszenie o konkursie wraz z drukiem oferty konkursowej zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dziale OGŁOSZENIA --> Konkursy.

Przewiń do góry