Nowy budżet i nowe wzory deklaracji podatkowych na 2012 rok

Finanse Gminy19 grudnia 2011 roku odbyło się XI posiedzenie Rady Gminy Cisek (ostatnie w 2011 roku). Głównym punktem obrad radnych było uchwalenie budżetu Gminy Cisek na 2012 rok oraz ustalenie nowego wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Radni przyjęli również uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 r. oraz poparli apel Rady Powiatu dotyczący pogłębiania rzeki Odry.

Finanse Gminy19 grudnia 2011 roku odbyło się XI posiedzenie Rady Gminy Cisek (ostatnie w 2011 roku). Głównym punktem obrad radnych było uchwalenie budżetu Gminy Cisek na 2012 rok. Przed jego przyjęciem Rada zapoznała się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat przedłożonego projektu bużetu oraz wieloletniej prognozy finansowej.

Obecnych na sesji piętnastu radnych przyjęło jednogłośnie uchwałę nr PDFUchwała.XI.68.2011.2011-12-19.pdf (171,88KB) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, które obowiązywać będą na terenie Gminy Cisek od 1 stycznia 2012 roku.
Wszystkie uchwały przyjęte na XI sesji zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewiń do góry