Gmina Cisek w strefie objętej zakażeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW STREFA OBJĘTA ZAKAŻENIEM

strefa_ptasia_grypa.png
Z dniem 10 stycznia 2024 r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski znalazł się w strefie objętej zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków. Wojewoda Opolski wydał w dniu 9 stycznia 2024 r. Rozporządzenie nr 0510/P/1/2024 w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatów krapkowickiego, strzeleckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego (Dz. Urz. Woj. Op. z 2024 r. poz. 132)

Rozporządzenie wprowadza obowiązek utrzymania drobiu oraz innych ptaków w zamknięciu, zgłaszanie do PLW upadków wśród ptaków dzikich oraz niezwłoczne utylizowanie zwłok drobiu i innych ptaków.

Ponadto nakazuje utrzymywanie oraz karmienie i pojenie drobiu i innych ptaków w odosobnieniu, w zamkniętych obiektach budowlanych lub w zamkniętym miejscu w gospodarstwie, w sposób ograniczający kontakt z ptactwem dzikim.

Pobierz:
PDFRozporządzenie Wojewody Opolskiego.pdf (190,78KB)

Przewiń do góry