Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025

13.png

W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2023-2025 wszystkich 14 sołectw z naszej Gminy otrzyma kwotę 6 500 zł na realizację przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie. 

W roku 2023 środki przyznano:

  1. Sołectwu Błażejowice na zadanie pn. Zakup ławek i stołów do altany w miejscowości Błażejowice, wartość zadania 7 800,00 zł, w tym 6 500,00 zł z środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i 1 300,00 zł wkładu własnego Gminy.
  2. Sołectwu Kobylice na zadanie pn. Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Kobylice, wartość zadania 10 300,00 zł, w tym 6 500,00 zł środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i 3 800,00 zł wkładu własnego Gminy.
  3. Sołectwu Przewóz na zadanie pn. Remont świetlicy wiejskiej w Przewozie wartość zadania 7 800,00 zł, w tym 6 500,00 zł środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i 1 300,00 zł wkładu własnego Gminy.
  4. Sołectwu Steblów na zadanie pn. Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Steblów, wartość zadania 10 300,00 zł, w tym 6 500,00 zł środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i 3 800,00 zł wkładu własnego Gminy.
  5. Sołectwu Sukowice na zadanie pn. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sukowicach, wartość zadania 7 806,93 zł, w tym 6 500,00 zł środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i 1 300,00 zł wkładu własnego Gminy .

 

Przewiń do góry